Železnice Baku – Tbilisi – Kars se otevírá pro tranzitní nákladní dopravu

Dlouho očekávaná železnice Baku – Tbilisi – Kars byla dne 30. října 2017 slavnostně předána k užívání. Nyní (reálně však až od jara 2018) bude možné pro dopravu zboží z Číny do Evropy použít tento koridor. Jeho hlavní výhodou bude kratší doba přepravy ve srovnání s dopravou námořní.

V praxi budou kontejnery v Číně naloženy na vlak a přes Kazachstán dojedou až ke Kaspickému moři, odkud budou trajektem pokračovat do Ázerbájdžánu. Tam budou opět naloženy na železnici a přes Gruzii a Turecko dojedou do Evropy.

Trasa železnice Baku – Tbilisi – Kars

Jak již název napovídá, trasa spojuje ázerbájdžánské hlavní město Baku s gruzínskou metropolí Tbilisi a napojuje je na tureckou železniční síť ve východotureckém městě Kars. Celá trasa měří 826 km, reálně je nový ale pouze úsek z gruzínského města Achalkalaki na gruzínsko-tureckou hranici (29 km) a z hranice do tureckého města Kars (76 km).

Pro trať Baku –Tbilisi tento projekt představoval pouze její modernizaci a pro úsek Tbilisi – Achalkalaki modernizaci a znovuuvedení do provozu, neboť tento úsek byl postaven již v 80. letech 20. století a následně uzavřen v 90. letech 20. století. Rekonstrukci a výstavbu úseku na gruzínském území financoval formou výhodné půjčky Ázerbájdžán.

Snaha o rychlejší přepravu zboží z Asie do Evropy

Záměrem zúčastněných států (Kazachstán, Ázerbájdžán, Gruzie, Turecko) je nabídnout pro přepravu zboží z Číny do EU rychlejší variantu než při přepravě po moři či po území Ruska a ekonomicky profitovat z role tranzitních zemí. Často zmiňovaným předpokladem je transport nákladu v rozsahu 6 mil. t/rok po otevření této železnice (s výhledem až na 17 mil. t/rok). Pokud jde o přepravu osob, počítá se zpočátku s 1 mil. pasažérů. Ázerbájdžánské železnice již dříve pro tuto trať nakoupily 30 lůžkových vozů.

Výzvy železnice Baku – Tbilisi – Kars

Aby byla tato trasa pro obchodníky zajímavá a konkurenceschopná, je nutné její používání maximálně zjednodušit. Státy na trase se tak snaží dohodnout na jedné ceně za celý úsek přepravy z Číny do Evropy a na jednotném celním sazebníku. Snahou je rovněž maximálně urychlit odbavovací procedury na jednotlivých hranicích a překladištích.

Příležitost pro české podnikatele/spotřebitele

Železnice Baku – Tbilisi – Kars představuje pro české podnikatele možnost dovážet z Číny výrobky či různé materiály za podstatně kratší dobu, než je tomu při dopravě po moři. Pro zboží, které je nutné z Číny do Česka (nebo obráceně) přepravit během dvou týdnů, tak tato trasa znamená velkou příležitost.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tbilisi (Gruzie). Autor: Jiří Preclík.

 

Categories: Aktuality