Výstava EXPO hostila konferenci, věnovanou problematice uranového průmyslu

V Astaně v rámci výstavy EXPO probíhá mezinárodní vědecká a praktická konference, zasvěcená aktuální problematice uranového průmyslu. Na konferenci dorazilo přes 200 účastníků, zastupujících 14 zemí světa. Mezi nimi nechyběli zástupci významných společností, působících v oboru jaderné energetiky, jako Uranium One, Areva, UrAsia Energy Holdings.

Přítomni byli mimo jiné představitele projektu Halden Reactor. Cílem osmého ročníku dané konference bylo poskytnout vědeckým pracovníkům a producentům platformu pro projednání aktuálních vědecko-technických výzev a způsobů jejich řešení s cílem zajistit stabilní rozvoj pro podniky v jaderném sektoru jak v Kazachstánu, tak v dalších zemích světa.

Mezi klíčová témata, kterými se bude konference ve dnech 3. až 5. srpna zabývat, patří moderní způsoby průzkumu a prognózování, zvyšování efektivity způsobů těžby, výroba jaderného paliva, bezpečnost v oboru, nakládání s odpady a další. „Konference se pořádá v době, kdy čelíme velkým globálním výzvám ve sféře zajištění pro lidstvo potřebného objemu a kvality energie. Naše země je spolehlivým a zodpovědným dodavatelem energetických surovin na světový trh.

Na výstavě Astana EXPO-2017 Kazachstán přilákal pozornost veřejnosti k otázkám, spojeným s řešením problematiky efektivního využívání energetických zdrojů, stimulováním rozvoje obnovitelných a alternativních zdrojů energie, a to včetně jádra. Kazachstánský přírodní uran je připraven i nadále sloužit zájmům mírového využití jaderné energie,“ citoval v úvodním proslovu slova předsedy představenstva státní společnosti Kazatomprom Askara Žumagalijeva ředitel společnosti pro záležitosti výroby Bauržan Ibrajev.

Zdroj: www.inform.kz

 

Categories: Sledujeme zpravodajství z ASTANA EXPO 2017