Výběrové řízení – Komisař Astana EXPO 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výběrové řízení na zpracovatele koncepčního návrhu účasti České republiky na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě usnesení vlády č. 494 zde dne 30. května 2016

v y h l a š u j e   výběrové řízení na zpracovatele koncepčního návrhu

účasti České republiky na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017

V rámci soutěže uchazeči představí svou vizi projektu účasti ČR na Mezinárodní specializované výstavě Astana EXPO 2017, která proběhne v r. 2017 v Astaně, Republice Kazachstán. Hlavním tématem EXPO 2017 je “Future Energy“. Uchazeči odevzdají písemné podklady a dokumenty podle požadavků uvedených níže osobně nebo v elektronické podobě nejpozději do 25. července 2016 na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, e—mail: posta@mpo.cz (do levého horního rohu obálky nebo v předmětu mailu uveďte “VŘ EXPO 2017”).

Požadavky na uchazeče:

Při hodnocení předložené koncepce budou posuzovány:

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

Užitečné odkazy:

Zájemci o účast ve výběrovém řízení se nejpozději 7 kalendářních dní před uplynutím termínu pro předložení koncepčního návrhu zaregistrují zasláním emailu na adresu: rusnakova@mpo.cz. Při této příležitosti obdrží podklady, využitelné ke koncipování vize projektu účasti ČR na Astana EXPO 2017 včetně finančních podmínek.

S případnými dalšími dotazy k předmětu výběrového řízení je možné se obracet na telefon e—mailem na adresu: rusnakova@mpo.cz

Categories: Aktuality