V rámci výstavy EXPO se konal národní den Nizozemska

Na výstavě EXPO v Astaně proběhl národní den Nizozemska, jehož se zúčastnil krom jiných ministr hospodářství království Henk Kamp. Během úvodního proslovu ministr ocenil úspěšnost bilaterální spolupráce Nizozemska a Kazachstánu, která byla zahájena po získání Kazachstánem nezávislosti v roce 1991.

Nizozemsko je podle Kampa pro středoasijskou republiku největším investorem. V zemi působí okolo 75 nizozemských podniků a organizací.

„Kazachstán odvedl obrovskou práci v oblasti překonávání technologických bariér na cestě k modernizaci země, diverzifikaci podnikání i rozvoje obnovitelné energetiky. Pro definitivní zdolání těchto bariér je ovšem potřeba mezinárodní spolupráce a Nizozemsko je odhodláno v této spolupráci pokračovat prostřednictvím posilování našich vazeb s Kazachstánem,“ ujistil ministr hospodářství. Inovace a spolupráce jsou klíčovými komponenty při řešení těch nejtěžších úkolů, dodal.

Zdroj: www.tvnet.lv

 

Categories: Sledujeme zpravodajství z ASTANA EXPO 2017