Společnost Kazatomprom oslavila na EXPO 2017 své dvacáté narozeniny

Společnost Kazatomprom oslavila dvacáté výročí svého založení v pavilonu Svět jaderné energie na výstavě EXPO 2017. „14. července 1997 hlava státu podepsala nařízení o založení Kazatompromu. Během doby, která uplynula od této chvíle, jsme odvedli velký kus práce a učinili Kazachstán světovým lídrem v oblasti těžby uranu. Uran z Kazachstánu dnes pokrývá přibližně 40 procent světové spotřeby jaderné energetiky. Na další desetiletí máme přichystány ambiciózní plány.

Ve velkém jsme se začali zaobírat diverzifikací výroby. Zahájili jsme výstavbu závodu na výrobu palivo-vzdušných směsí. Společnost plní řadu velmi důležitých úkolů, zaměřených na posílení ekonomiky a sociální stability v zemi. To vše je výsledkem práce kolektivu Kazatompromu, který čítá několik tisíc zaměstnanců. Jde o náš společný úspěch,“ sdělil během slavnostního proslovu předseda představenstva společnosti Askar Žumagalijev. V rámci oslav bylo vyznamenáno celkem 2400 zaměstnanců centrály společnosti a jejich dceřiných podniků.

Zdroj: www.energyland.info

 

Categories: Sledujeme zpravodajství z ASTANA EXPO 2017