Rozvoj zemědělství v Kazachstánu otevírá příležitosti pro české vývozce a investory

Zemědělství v Kazachstánu prožívá robustní rozvoj. To je dáno nejen dosud nevyužitým potenciálem, ale také průběžně rozšiřovanou státní podporou. Velvyslanectví České republiky v Astaně zorganizovalo katalogovou prezentaci na mezinárodní výstavě AgriTek/FarmTek, která se uskutečnila v hlavním městě Kazachstánu Astaně ve dnech 14. až 16. března 2018.

Účast potvrdila zájem kazachstánské strany zejména o možnosti dodávek zemědělských technologií a živých zvířat.

Rozvoj zemědělského sektoru je jednou z priorit kazachstánské vlády. Sektor zažívá zrychlující růst. Příkladem může být živočišná výroba, u které v roce 2016 vzrostly investice o 38,9 % na 140 mil. EUR a dostupné údaje za rok 2017 ukazují další růst o cca 20 %. V roce 2017 bylo v zemi skotu 7,3 mil. ks (meziroční nárůst o 4 %), z toho 3,2 mil. krav (růst o 7,1 %), ovcí je 18,6 mil. (růst o 1 %), koz 2,7 mil. (pokles o 1 %), koní 2,3 mil. (růst o 8,9 %), drůbeže 38,2 mil. (růst o 7,4 %) a pro zajímavost také 195 tis. velbloudů (růst o 5,1 %).

P

odobnými tempy se zvyšuje také rostlinná výroba a v zemi evidujeme množství investic do potravinářského průmyslu, které mimo jiné vyústily v několik dodávek potravinářských technologií z ČR.

Příležitosti, které českým firmám otevírá výše popsaný vývoj se projevily například během mezinárodní výstavy AgriTek/FarmTek, kde se prostřednictvím stánku velvyslanectví ČR v Astaně prezentovaly následující společnosti: šlechtitelský chov Dominant CZ, MoravoSeed CZ a.s., ProPelety s.r.o., Vari a.s., Vítkovice Envi a.s. a Zetor Tractors a.s. Jednalo se o katalogovou prezentaci. Na stánku byl po celou dobu výstavy přítomen specialista velvyslanectví pro zemědělství pan Artyom Lukashov.

Na letošním ročníku výstavy se prezentovalo 205 vystavovatelů z 23 zemí, což je citelný nárůst oproti loňským 155. Zvýšenému zájmu vystavovatelů odpovídalo také zvětšení využité plochy cca o třetinu. Velice citelná byla přítomnost zejména čínských firem. Počet návštěvníků, zejména specialistů, přesáhl 5 tis. Více informací naleznete na webových stránkách veletrhu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Astaně (Kazachstán). Autor: Luboš Joza, ekonomický diplomat.

Categories: Aktuality