Polská Polpharma investuje přes 100 mil. USD do kazachstánské Chimfarm

V Astaně u příležitosti příjezdu do země polského prezidenta Andrzeje Dudy proběhlo kazachstánsko-polské ekonomické fórum, kterého se zúčastnili obě hlavy států, představitelé vládních orgánů, polská podnikatelská delegace, jejímiž členy byli zástupci více než osmi desítek polských společností, a okolo 400 představitelů kazachstánských podniků. V průběhu fóra byla podepsána dohoda o realizaci doposud největšího investičního programu v rámci farmaceutického průmyslu Kazachstánu. Jde o memorandum o posílení spolupráce mezi polskou Polpharma Group a kazachstánskou akciovou společností Chimfarm, kterou polská skupina převzala.

Celková hodnota investic dosáhne 100 mil. USD. Kromě toho bylo podepsáno memorandum o rozvoji a posilování bilaterální spolupráce mezi Polpharma Group a státní společností Kazakh Invest. Memorandum předpokládá navyšování investic Polpharma Group do nových vědecko-výzkumných a analytických laboratoří, určených pro vývoj a předání nových technologií, vztahujících se k pokrokovým farmaceutickým přípravkům pro zajištění organizace jejich výroby na bázi společnosti Chimfarm pod obchodní značkou SANTO Member of Polpharma Group.

Zdroj: www.kursiv.kz

 

Categories: Sledujeme zpravodajství z ASTANA EXPO 2017