Podnikatelé z Polska a Kazachstánu usedli k jednomu stolu, budou jednat o spolupráci v energetice

Polský energetický průmysl a přidružené k němu obory se vyznačují vysokou úrovní technologií a inovacemi. Podnikatele Kazachstánu se budou moci obeznámit s polskými zkušenostmi a navázat pracovní kontakty během polsko-kazašského hospodářského fóra, které začátkem září proběhne v Astaně. Polští podnikatelé představí v Kazachstánu možnosti spolupráce nejen v oblasti energetiky, ale také v oblasti těžby, energetické efektivity, ochrany životního prostředí a stavebnictví.

Fóra se krom podnikatelů zúčastni představitelé organizací, zaměřených na podporu podnikání, státních orgánů a zástupci státních správ obou zemí. Program předpokládá řadu jednání, rozdělených do několika tematických skupin. Mimo jiné budou představeny možné formy financování spolupráce a investiční podpory. Uspořádaná budou speciální zasedání ve formátu B2B. K účasti na akci byli vyzváni všichni představitelé energetického sektoru Kazachstánu – zástupci společností pracujících s tradičními i alternativními zdroji energie.

Zdroj: www.kapital.kz

 

Categories: Sledujeme zpravodajství z ASTANA EXPO 2017