Ministerstvo pro místní rozvoj

Webová prezentace partnera: www.mmr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj má v České republice důležitou roli a představuje silný resort reflektující všechny svěřené agendy. Ministerstvo pro místní rozvoj se naplno prosazuje ve svých veškerých oblastech, jako jsou regionální politika, politika bydlení, územní plánování a stavební řád, vyvlastňování, investiční politika, veřejné dražby a realitní zákon, evropské fondy, cestovní ruch i pohřebnictví. Hlavním cílem ministerstva je harmonický rozvoj území České republiky. Ministerstvo je partnerem a hlasem nejen regionů, měst a obcí, ale i lidí žijících v nich. To si ovšem vyžadovalo změny ve struktuře, aby nový koncept toho ministerstva vycházel z důležitosti funkce, jakou zastává Ministerstvo pro místní rozvoj nejen v otázkách finančních dotací z evropských fondů, ale i v rámci svěřené agendy, která tvoří základní pilíře současného ministerstva.

Rolí ministerstva je také rozšiřovat povědomí o nefinančních nástrojích rozvoje, propagace České republiky v zahraničí, vytváření a prosazování metodik pro úspěšný rozvoj různých typů území, ať už jde o tzv. chytrá města, periferní venkov nebo strukturálně postižené regiony a hledání “receptů” na vyřešení jejich specifických problémů.