HEDVIGA GROUP

Webová prezentace partnera: www.hedviga.cz

HEDVIGA GROUP, a. s., je česká společnost, která se zabývá nabídkou technického řešení na výrobu paliv a energií. Ve svém patentovaném PTR řešení představuje metodu pomalého termického rozkladu, který probíhá v uzavřených palivových článcích bez přístupu vzduchu, v rozmezí procesních teplot 300 – 500°C, kde během 2-3 hodinového procesu dochází k rozkladu vstupní vsázky vždy na další tři frakce – produkty. V současné době probíhá poslední fáze uvádění do provozu PTR 1000 kW6, v Londýně, ve Velké Británii. Tento projekt je odpovědí na požadavek efektivního využití pryžového odpadu z pneumatik a současné výroby paliv a elektřiny. Tento projekt je kapacitně navržen na produkci 1MWe a 1MW tepla při dosažení kapacity zpracování 24 tun pryže denně.

Pro efektivní využití produktů PTR procesu (plynná a kapalná paliva), hledala HEDVIGA optimální energetickou jednotku na výrobu elektrické energie a tepla, s využitím plynného a kapalného PTR paliva, kterou nakonec na základě vlastních zkušeností vyvinula spolu s VOP CZ s.p. jako VOPTRA D4N, na bázi motoru TATRA. V současné době pro potřeby speciálních paliv HEDVIGA již vyvíjí druhou generaci VOPTRA MOMENTA. Kogenerační jednotka VOPTRA MOMENTA je tak logickým koncovým energetickým řešením pro PTR produkty, které umožňuje s využitím souběžného duálního palivového systému efektivně vyrábět elektrickou energii a teplo. Komplexní řešení pomalého termického rozkladu (PTR) organických hmot, včetně duální kogenerační jednotky VOPTRA MOMENTA přináší ucelený systém a zároveň ekonomicky výhodné materiálové a energetické využití organických materiálů, zejména odpadů.