CzechTourism

Webová prezentace partnera: www.ceskozemepribehu.cz

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj. Základním cílem agentury CzechTourism a jejích zahraničních zastoupení je propagovat Českou republiku jako atraktivní turistickou destinaci na domácím i zahraničním trhu, jak v evropských státech, mezi něž patří Německo, Velká Británie či Španělsko, tak v zemích mimoevropských, například v Číně, Brazílii či Spojených státech amerických.

Mezi základní nástroje této propagace patří kampaně (on-line, printové i outdoorové), press a fam tripy, road show, účast na veletrzích, prezentačních akcích, pořádání vlastních prezentací a workshopů, spolupráce se zahraničními a českými subjekty a navazování a rozvoj kontaktů se strategickými partnery.

Významnými partnery agentury jsou také domácí turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty a právě vytvoření funkční sítě partnerů přinášející obchodní i mimoekonomický přínos pro jednotlivé partnery privátního i veřejného sektoru je jedním ze základních cílů agentury. Kromě hlavního města Prahy, které má ve světě výjimečné renomé, je cílem agentury zvýšit a zatraktivnit potenciál méně turisticky exponovaných regionů České republiky a přispívat tím k regionálnímu rozvoji.

Nedílnou součástí propagace České republiky doma i v zahraničí jsou webové stránky spravované agenturou CzechTourism včetně portálu určeného zahraničním návštěvníkům czechtourism.com a volnočasového portálu Kudy z nudy, který nabízí tipy na výlety a dovolenou především pro domácí turisty.