Papež poslal zdravici na den Vatikánu

V sobotu na mezinárodní energetické výstavě EXPO v Astaně proběhl den Vatikánu. Akce se konala dva dny poté, co Astana hostila religiózní konferenci, které se zúčastnili představitelé judaismu, islámu a rozličných křesťanských konfesí, jež jsou zastoupeny v Kazachstánu. Kardinál Peter Turkson u této příležitosti přečetl dopis papeže Františka, adresovaný účastníkům výstavy. V dopise papež hovoří mimo jiné o potřebě zodpovědně naložit s inovačními technologiemi pro to, aby se dosáhlo rozumného využívání energetických zdrojů, které jsou podle Františka společným dědictvím.

„Všichni si uvědomujeme fakt, že využívání těchto zdrojů má rozhodující význam pro zachování zdraví našeho světa a blahobytu našich společností,“ stojí v dopise. Energetické zdroje podle Svatého stolce úzce souvisejí s kulturou, politikou, vzděláváním i náboženstvím. „S radostí vnímám rozvoj dialogu a spolupráce mezi náboženstvími, k němuž dochází v Kazachstánu, zemi, která je charakteristická bohatými etnickými, kulturními i duchovními tradicemi,“ uvedl ve svém poslání František. Vatikán je na výstavě EXPO-2017 zastoupen pavilonem, jehož motto zní Energie ve jménu společného blaha: starost o náš společný domov.

Zdroj: www.radiovaticana.kz

 

Categories: Sledujeme zpravodajství z ASTANA EXPO 2017