Ozvěny EXPO v Astaně: Česká cesta energetickými inovacemi

Shodli se na tom účastníci diskuzního setkání, které hodnotilo českou účast na nedávno skončené Mezinárodní specializované výstavě EXPO 2017 v Astaně. ČR se do výstavy zapojila jako jedna ze 115 účastnických zemí a cílila především na podporu aktivit exportérů.

O výsledcích tuzemské mise diskutovali 5. října v pražském hotelu Boscolo ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, komisař české účasti Jan Krs, velvyslanec Kazachstánu Seržan Abdykarimov a další hosté, kteří byli s účastí Česka na EXPO v Astaně osobně spojeni. Diskuze na téma „Ozvěny EXPO Astana“ probíhala před stočlenným publikem tvořeným převážně podnikateli a zástupci státní správy.

Výstava s několika nej

Letošní EXPO, zaměřené na téma „Energie budoucnosti“, s sebou přineslo několik významných prvenství.
Především to byla historicky první světová výstava, která se konala na území bývalého Sovětského svazu. Pro Česko se jednalo o premiérovou účast na malém specializovaném EXPO. S ohledem na zaměření výstavy byla také poprvé svěřena role gestora české účasti na světové výstavě Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (MPO).

„Příprava naší účasti probíhala za obtížných podmínek. MPO muselo celý proces zvládnout ve velmi omezeném čase a bez jakýchkoliv předchozích zkušeností s tímto typem výstav. Letošní EXPO se navíc konalo ve vzdáleném a specifickém teritoriu. Jsem proto rád, že jsme dokázali otevřít český pavilon včas a zajistit v něm kvalitní prezentaci. Myslím, že svěřený úkol splnil náš rezort na výbornou,“ konstatoval ministr Jiří Havlíček.

„Jsme exportně orientovanou zemí a neustále skloňujeme, že musíme podporovat nové technologie a přidanou hodnotu. Kde jinde bychom měli dělat přidanou hodnotu než právě na produktech z oblasti energetiky? Už z tohoto úhlu pohledu bylo nezbytné, abychom se letošního EXPO zúčastnili,“ připomněl důležitost výstavy, která za tři měsíce přivítala téměř čtyři miliony návštěvníků, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) Karel Havlíček.

AMSP ČR se společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Komorou pro hospodářské styky se SNS podílela na zajištění doprovodného programu české účasti. Ten zahrnoval také tři početné podnikatelské mise.

Článek byl převzat z webu Euro.cz

 

Categories: Aktuality