OSN spoléhá na to, že EXPO-2017 přispěje k vyřešení problematiky globálního oteplování

Komisařka účasti Organizace spojených národů na výstavě EXPO 2017 Dzhikhan Sultanogluová vyzvala vlády a podniky aktivizovat své snahy o zrychlení přechodu na čistou energetiku. „Jsme přesvědčeni, že EXPO poskytne nový impuls aktuálním snahám o dosažení Cílů udržitelného rozvoje. Doufám, že se EXPO stane platformou pro dialog mezi vládami, klimatology a inženýry, pro to, abychom mohli nalézt praktická řešení pro snížení emise skleníkových plynů při výrobě energie,“ uvedla komisařka. „Energetika je zdaleka nejdůležitější sektor pro řešení klimatických problémů.

Transformace energetického sektoru má tedy rozhodující význam pro to, aby země dosáhly svých cílů a v oblasti klimatu a rozvoje. Je nutné posilovat a podporovat tuto transformaci všemi možnými způsoby,“ dodala. OSN zastává názor, že energetický sektor, na něhož připadá dvě třetiny globálních emisí skleníkových plynů, musí být ve středu jakýchkoli snah o udržitelnost globální teploty.

Pro vykonání dalšího rozhodného kroku v energetickém sektoru musí svět využít veškerých dostupných nyní technologií, více usilovat o transformaci a také mobilizovat potřebné zdroje.

Zdroj: www.inform.kz

 

Categories: Sledujeme zpravodajství z ASTANA EXPO 2017