O naší účasti rozhodla pořádající země a dobře vybrané téma

Česko před přijetím rozhodnutí o naší účasti na EXPO 2017 Astana pečlivě zvažovalo všechny aspekty tohoto kroku. Je nutné vnímat, že se bude jednat o historicky první účast naší země na specializovaném EXPO, dosud jsme se zúčastnili pouze obecných EXPO. Nejdůležitější argumenty pro přijetí pozitivního rozhodnutí byly dva: skutečnost, že se EXPO uskuteční právě v Kazachstánu, a velice dobře vybrané téma.

Přestože v loňském roce dosáhl obrat bilaterálního obchodu s Kazachstánem pouze 345 mil dolarů, vnímáme potenciál, který nebyl zcela naplněn ani v roce 2014, kdy obrat činil 1189 mil dolarů. Rozdíl ve vývozu z Česka do Kazachstánu za uvedené roky ve výši 246 mil dolarů již není pro českou ekonomiku nezajímavý.

Vzhledem k tomu, že na našem vývozu do Kazachstánu se z 80 procent podílejí stroje a jejich součástky, je EXPO 2017 Astana vítanou příležitostí k prezentaci originálních českých technologií. K té bude docházet v pavilonu Česka průběžně během celého konání výstavy, v patře bude umístěn také konferenční sál. Očekáváme, že toto místo se stane centrem pro seznamování kazachstánské odborné veřejnosti s vývojem českých technologií.

Navíc jsme přesvědčeni, že naše účast bude mít pozitivní vliv na vnímání České republiky mezi kazachstánskými obchodníky i spotřebiteli. A to se bavíme pouze o vztazích s hostitelskou zemí. Je známo, že EXPO 2017 Astana bude mít význam z hlediska celého regionu Střední Asie.

V celém světě se prudce rozšiřuje výroba a využití alternativních zdrojů energie, ty jsou ovšem často dražší. Navíc jejich využití naráží na naši neschopnost efektivního uskladnění získané energie. Jsme proto přesvědčeni, že EXPO 2017 Astana se stane platformou pro výměnu názorů a nápadů nejen na úrovni akademické a politické, ale také podnikatelské a občanské. Technologie pro energetiku patří již tradičně k silným stránkám české ekonomiky, ročně vyvážíme specializované stroje a zařízení k výrobě elektřiny v celkové hodnotě přes čtyři miliardy dolarů. Proto nepřekvapuje, že máme signály o velikém zájmu českých firem o toto EXPO.

Eliška Žigová, velvyslankyně ČR v Kazachstánu

Psáno pro magazín E15

Categories: Aktuality