Násosková vrtulová turbína Kaplanova typu

Do Astany vezeme technologii, která nevyžaduje výstavbu objektu elektrárny, říká Jan Šíp, člen představenstva společnosti MAVEL

Na EXPO v kazašské metropoli Astana se sejde celosvětová špička u diskuze o využití energie. MAVEL bude reprezentovat Česko v hydroenergetice. S čím na výstavu jedete, jaká řešení budete prezentovat?

Na EXPO 2017 jedeme prezentovat naše špičkové produkty a jejich aplikace, které mají široké uplatnění nejen lokální, ale i v celém regionu. Tuto otázku můžeme chápat ve dvou rovinách. V té obecné se budeme prezentovat jako česko-americká výrobní společnost, která se řadí mezi světové lídry v oboru výroby vodních turbín a svým zákazníkům dodává řešení na míru.

Konkrétně s sebou přivážíme naši unikátní, a přitom jednoduchou technologii nazývanou MT (násosková vrtulová turbína Kaplanova typu), již si budou moci návštěvníci prohlédnout v reálné podobě (nejde o prototyp) a na informačním interaktivním panelu si budou moci navrhnout vlastní elektrárnu. Hlavní výhodou této technologie je rychlá a nenáročná instalace, která nevyžaduje výstavbu objektu elektrárny.

Jak probíhalo zařazení Vaší firmy do české oficiální účasti?

Naše aktivity v regionu už dva roky před EXPO neunikly pozornosti ambasád obou států, a tak jsme se dostali do podvědomí i dalších organizací a institucí. Oficiálně jsme byli osloveni s nabídkou prezentovat na EXPO české špičkové výrobce a bylo pro nás ctí tuto nabídku přijmout.

Nakolik je to nákladné? 

Exponát jsme vyráběli v našem výrobním závodě a jeho hodnota je zhruba jeden milion korun. Výrobu jsme financovali z vlastních zdrojů stejně jako ostatní náklady spojené s EXPO. Turbína byla předána k expedici začátkem května.

Plánujete ji v Kazachstánu nechat?

Je to plně funkční turbína, proto věříme, že si během EXPA najde svého budoucího majitele.

Pomůže Vám účast otevřít dveře k zakázkám v delším časovém období? 

Věříme, že naše účast obecně prohloubí povědomí o kvalitě českého strojírenství a inženýrství. Z dlouhodobého hlediska očekáváme, že se zákazníci v region budou vice orientovat na kvalitu, a ne pouze na nízkou cenu čínské konkurence. Pokud dojde k naplnění našich očekávání, dá se předpokládat zisk vice zakázek.

Jaký má zvuk, že se EXPO účastníte – jak na to slyší třeba Bělorusové, kde máte několik referenčních zakázek?

Zcela určitě je to pro naši společnost velká prestiž. Dá říci, že naši partneři v zemích euro-asijské unie (Ruská federace, Kazachstán, Bělorusko, Arménie a Kyrgyzstán) naši účast na EXPO vnímají velmi pozitivně s možností využít nabízejících se synergií v dodavatelském systému či financování a pojištění.

Jak vypadá trh Kazachstánu z pohledu českých exportních možností v hydroenergetice? 

Tento trh má velký potenciál ať už v oblasti rekonstrukcí a modernizací stávajících vodních elektráren či ve výstavbě nových.

Jaké jsou vaše klíčové referenční zakázky ve světě a zemích SNS? 

Každá úspěšná reference vždy kladně přispívá v marketingových aktivitách a posílení důvěry v naši značku „Mavel“. V Euroasijské unii mají reference z tohoto regionu větší váhu v porovnáním s referencemi z jiných regionů. Je to otázka zejména důvěry a znalosti daného prostřední. Naše reference z Běloruska (např. VE Grodnensakya a VE Polckaya ve spolupráci s Technopromexport Moskva) nebo z Arménie (VE Yegesis) jsou tohoto příkladem.

Zaznamenáváte nějaké změny na trhu zemí SNS v obnovitelných zdrojích. Jaký je aktuální stav na trhu v postoji k obnovitelným a bezemisním zdrojům?

Řada zemí SNS aktivně řeší energetickou politiku a vnímá využití obnovitelných zdrojů jako alternativní cestu ke své energetické nezávislosti. Toto se odráží v podpoře využití těchto zdrojů.

Jaké jsou konkurenční výhody českých firem v zemích SNS? Co naopak obchodu v tomto regionu neprospívá?  

V mnoha zemích se setkáváme se silným povědomím o kvalitě české strojírenské výroby, která pramení z historicky úspěšných dodávek a referenčních projektů realizovaných Čechy. České značky a produkty jsou tak i dnes vnímány jako etalon kvality a spolehlivosti. Obecně obchodu naopak příliš neprospívají jakékoliv nástroje omezující pohyb zboží, osob a peněžních toků jako např. sankce a embarga.

Anna Uljačenková

 

Categories: Představujeme českou expozici