Mise do Astany: Další příležitost k otevření dveří na kazašský trh

Čeští podnikatelé a exportéři se loni během mezinárodní výstavy Expo 2017 v Astaně přesvědčili, že je pro ně Kazachstán výhodnou destinací. Tamní partnery zase zaujaly české inovace. V březnu 2018 mohou tuzemské firmy na loňský úspěch navázat – Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS je zve na podnikatelskou misi do kazašské metropole.

Komora SNS Vám nabízí možnost účasti v podnikatelské misi do hlavního města Kazachtánu, jež se koná v termínu 12. až 15. března 2018. Ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Astaně a Průmyslovým svazem Kazachstánu jsme navíc připravili dvoustranný seminář k možnostem výrobní kooperace mezi českými a tamními firmami,“ říká předseda představenstva komory František Masopust. Hlavní část semináře bude věnována vzájemným (B2B) jednáním zástupců podniků.

Snahou komory i dalších partnerů je najít a navázat kontakty s kazašskými podnikateli, kteří jsou schopni v asijské zemi vyrobit části celků nebo produktů, jež chtějí české společnosti prodávat na tamním trhu. Touto cestou lze dosáhnout i na různé formy státní podpory. Kazachstán totiž v řadě programů podmiňuje možnost získání subvence místním podílem. Účast Kazachů na jednáních zajišťuje tamní strojírenský svaz.

Podpora mezivládní skupiny

Seminář se bude konat při příležitosti prvního zasedání česko-kazachstánské Pracovní skupiny pro průmysl nově zřízené v rámci Česko-kazachstánské mezivládní smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci, která je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Projekty projednané na semináři se tak stanou předmětem podpory ze strany skupiny, což by mělo mít pozitivní vliv při případných jednáních s administrativou. Seminář je zařazen do projektu ekonomické diplomacie MZC ČR a MPO ČR PROPED a z tohoto projektu budou pokrývány náklady s ním spojené.

V přílohách najdou zájemci závaznou přihlášku, firemní profil, který je nutný vyplnit, a předběžný program podnikatelské mise. Vyplněnou přihlášku a profil zašlete na adresu trushko@komora.cz . Upozorňujeme, že by si zájemci měli pospíšit. Termín uzávěrky se blíží, podnikatelé mají čas jen do 15. února 2018.

Zdroj: Komora SNS

 

Categories: Aktuality