Malé EXPO s velkými cíli

Přestože takzvané „malé EXPO“ – s ohledem na délku trvání akce a její další specifika – je svým pojetím čistě nekomerční záležitostí, všichni, kdo sem přijíždějí v pozici účastníků či jako návštěvníci, mají jednoznačně na mysli marketingové a prodejní cíle svých společností. Na EXPO firmy prezentují své technologie v triku „národního týmu“: to má dobrý zvuk pro jejich byznysové aktivity v delším časovém období.

Také možnost nalézt na jednom místě „výkladní skříně“ více než stovky zemí, přičemž v řadě případů se jedná o průmyslově nejvyspělejší státy světa, je příležitost. Tu by ten, kdo má zájem držet prst na tepu doby – pokud chce vědět o špičkových produktech v oblasti energetiky – neměl opomenout ve svém kalendáři.

Stejně jako „Český pavilon“, kterým Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR představuje „chytrá“ řešení každodenních či aktuálních problémů a potřeb v oblasti energetiky, budou v dalších pavilonech zúčastněných zemí exponáty a jejich výrobci, se kterými je možné se na místě seznámit a tohoto seznámení využít k navázání dialogu o případné kooperaci v budoucnosti.

Téma využití energie z bezemisních a obnovitelných zdrojů je na pořadu dne i v samotných zemích SNS. Bělorusko se chce zbavit závislosti na ruském plynu, staví v zemi jadernou elektrárnu a aktivně prosazuje hydroenergetiku. Pro tamní novou výstavbu hydroelektráren také dodávají české firmy. V Rusku je využití jádra tradiční, řada českých firem dodává pro tamní kolos Rosatom, který se mimo jiné poohlíží i po zelených projektech. Vstoupil do větrné i malé vodní energetiky.

Rusko je zároveň historicky prvním spolupořadatelem byznysového programu EXPO, což nabízí řadu možností pro české firmy otevřít témata energetické spolupráce a jednat o zakázkách jak v Rusku samotném, tak o možnostech společného vývozu na třetí trhy v rámci Eurasijské unie i světa. Samotný Kazachstán tlačí na zelenou ekonomiku několik let. Do značné míry má transformaci rozhýbat právě výstava EXPO.

František Masopust, koordinátor speciálních programů české účasti na EXPO 2017 v Astaně

Psáno pro magazín E15

Categories: Aktuality