KEGOC uspořádal mezinárodní konferenci na výstavě EXPO

V Astaně se dne 14. července konala mezinárodní konference Rozvoj elektroenergetických systémů – problémy a perspektivy. Pořadatelem akce byla akciová společnost KEGOC. Ta je dnes jednou z klíčových organizací republiky, působících v oboru elektroenergetiky. Konference se zúčastnili členové kazašské vlády, zástupci státního fondu Samruk – Kazyna a jeho dceřiných organizací, představitelé významných energetických společností, vědci, zástupci společností z 26 zemí a také zástupci Evropské banky pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj a Asijské rozvojové banky.

Účastníci akce si vyměnili informace o probíhajícím vývoji v oblasti elektroenergetických systémů, praktických zkušenostech s využitím obnovitelných zdrojů energie, probrali problémy a vyhlídky využití nových technologií a techniky. Předseda představenstva KEGOC Bakytžan Kažijev během svého vystoupení před účastníky konference mimo jiné sdělil, že budoucnost elektroenergetiky dle něj spočívá ve zvyšování energetické efektivity výroby a spotřeby elektrické energie, její intelektualizaci a mezinárodní integraci elektroenergetických systémů.

Zdroj: www.zakon.kz

 

Categories: Sledujeme zpravodajství z ASTANA EXPO 2017