Japonská delegace navštívila tádžický pavilon na výstavě EXPO

Tádžický pavilon na výstavě EXPO 2017 v Astaně navštívila japonská delegace. Jejími členy byli krom jiných ředitel odboru pro mezinárodní styky japonského ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu T. Azuma, šéf ekonomického oddělení ministerstva a oddělení pro ekonomickou spolupráci A. Masaori a pracovníci japonské ambasády v Kazachstánu.

„Hlavním tématem pavilonu Tádžikistánu je Racionální využívání vodních zdrojů a energie. Vzájemně výhodná spolupráce a koordinovaná činnost v otázce racionálního využití hydroenergetických zdrojů by bezpochyby napomohly dosažení cílů udržitelného rozvoje,“ sdělil hostům ředitel pavilonu Odil Sangov. Potenciál vodní energetiky v Tádžikistánu se odhaduje na 527 mld. kWh. Z toho se aktuálně využívá okolo 4 až 5 procent.

„Ekologicky čistá elektrická energie je pro investory lákavá. V této souvislosti vyzýváme investory z Japonska k tomu, aby se zapojili do rozkrývání hydroenergetického potenciálu Tádžikistánu a realizace infrastrukturních i sociálních projektů,“ dodal Sangov.

Zdroj: www.nm.tj

 

Categories: Sledujeme zpravodajství z ASTANA EXPO 2017