Funkční model zpracování odpadu

Na 3D modelu PTR POWER PLANT je vidět, jak vypadá a funguje, kolik potřebuje takové zařízení prostoru, jak multifunkční může být a jak pracuje s energiemi. Jednoduše začátek a konec, říká ředitelka pro výzkum a vývoj Monika Pullmanová z firmy Hedviga GROUP

S čím jedete na výstavu EXPO, jaké řešení tam budete prezentovat? 

Jedeme prezentovat výsledek vlastního výzkumu a vývoje, který je chráněn mimo jiné Evropský patentem a představuje spojení materiálového a energetického využívání organických materiálů zejména odpadů (pryže, plasty, biomasa, TAP).

Váš exponát je funkčním modelem? 

Exponát, který jsme vytvořili speciálně pro EXPO jako 3D model PTR POWER PLANT, je nejen funkční model PTR technologie, ale zároveň ukazuje praktické možnosti využití „pomalého termického rozkladu“. To, co bude na 3D modelu PTR POWER PLANT modelu vidět nejen jak vypadá, ale také jak také funguje, kolik potřebuje takové zařízení prostoru, jak multifunkční může být a jak pracuje s energiemi, kolik vyrobí elektrické energie, kolik tepla, kolik paliv. Jednoduše začátek a konec

Už jste toto řešení někde ve světě postavili?

Ano. Londýn, RainhamLow-Emission Zone. Stojí tam první instalace PTR technologie – PTR 1000 kW6 což představuje zařízení o denní kapacitě 24 tun pryže. PTR 1000 kW6 v Londýně bylo navrženo na zpracování pryže, za současné výroby certifikovaného kapalného a pevného paliva a elektrické energie s výkonem 1MWh a 1MWh v teple. Díky této instalaci a zkušenostem, které jsme při výrobě a instalaci v Londýně získali se pro Hedvigu otevřel finanční prostor, s referencí a kvalitním know-how.

Jaký má zvuk, že se EXPO účastníte, pro Vaše obchodní partery? Pomůže Vám zařazení do české oficiální účasti k zakázkám v delším časovém období? 

Expo 2017 je pro nás obrovská výzva. Začínají se nám ozývat firmy z Číny, Ruska, Indie, Irán a také v Kazachstánu se již rodí projekt PTR, a rádi bychom právě v Kazachstánu postavili pilotní jednotku na výrobu elektrické energie a další pak také v centrálním Rusku.

Cílíte v rámci EXPO i na přesah Kazachstánu do zemí Eurasijské hospodářské unie (Rusko, Bělorusko a další), máte tam byznysové zájmy? 

Přesah vnímáme jak geografický v rámci zemí Kazachstán, Rusko, Ázerbájdžán, Čína, ale ještě více přesah technologický. Naše technologie PTR také představuje přesah mezi ryze energetickými zařízeními a materiálovým využitím, výrobou paliv, chytrými tepelnými moduly a vlastní, pro nás Čechy typickými hledáním důmyslných řešení a vynalézavostí.

Kruh se uzavřel

Pomalý termický rozklad (PTR) představuje inovativní technologické řešení které řízenou termickou transformací převádí složité organické látky na látky jednodušší, odpad přetváří na palivo a palivo pak v kogenerační jednotce točí motorem a vyrábí elektrickou energii a teplo.

Výzkum a vývoj PTR technologie se odvíjí již od roku 2010 od prvotního nápadu vyrobit soběstačné, semi-mobilní zařízení, které z pneumatik vyrobí kapalné a pevné palivo, které zajistí jak energetickou soběstačnost zařízení při využití kapalného paliva na výrobu elektřiny, tak kladnou ekonomickou bilanci, při prodeji pevného uhlíkatého paliva s vlastnostmi koksu.

Tímto prvotním nápadem a vizí během následujících sedm let výzkumu a vývoje technologie PTR, inovací jednotlivých technologických celků a samostatného vývoje bi-fuelkogenerace, při testování více jak 150 různých vstupních materiálů se uzavřel kruh a unikátnost svého technického řešení Hedviga obhájila udělením jak souborem patentů a užitných vzorů tak zejména udělením Evropského patentu.

Důmyslnost PTR technologie a stále probíhající vývoj a výzkum v oblasti termické přeměny dává Hedvize náskok a potenciál pro reakci na potřeby trhu a společnosti, jako např. v současné době tolik diskutované téma využití kalů z čistíren odpadních vod a rozvoje lokálních black-outových zdrojů.

 

Categories: Představujeme českou expozici