Základní informace o výstavě

  • Co je EXPO?
  • Proč se ČR účastní EXPO 2017 v Astaně?
  • Co bude k vidění v českém pavilonu?
  • Jaké možnosti nabízí výstava pro české firmy a český export?
  • Kde lze o EXPO Astana 2017 a účasti ČR získat více informací?

Koncept výstav EXPO

Název EXPO označuje světové výstavy, jejichž historie sahá do poloviny 19. století. Účastníky výstav jsou státy a mezinárodní organizace, které mají za úkol představit svůj pohled a přínos v oblastech vymezených tématy jednotlivých výstav. Ta zpravidla zachycují klíčové problémy a otázky, s nimiž se potýká lidstvo při svém vývoji, a vyzývají účastníky k představení jejich technických a ideových řešení. V dnešní době se každých pět let koná tzv. „velké“ EXPO (naposledy 2015 v Miláně, nejblíže 2020 v Dubaji) a v mezidobí probíhají menší výstavy označované jako „specializované“ EXPO. Do této kategorie spadá právě i EXPO 2017 v Astaně. Organizace světových výstav EXPO je řízena Mezinárodním úřadem pro výstavnictví (BIE) sídlícím v Paříži.

Důvody zapojení ČR do EXPO 2017

O zapojení České republiky do EXPO Astana 2017 rozhodla vláda ve svém usnesení č. 494 ze dne 30. května 2016. Tímto usnesením zároveň bylo pověřeno MPO, aby nad účastí ČR převzalo gesci. V minulosti se ČR tradičně účastnila „velkých“ výstav EXPO. Rozhodnutí zapojit se i do specializovaného EXPO 2017 vychází zejména z jeho oborového zaměření a místa konání. Energetika představuje oblast, ve které se ČR může pochlubit řadou vynálezů, inovativních technologií a úspěšných firem světové úrovně. Současně se jedná o jeden z nejperspektivnějších oborů pro spolupráci s Kazachstánem, který se dlouhodobě řadí mezi významné obchodní partnery ČR a teritoria s potenciálem pro rozvoj českého exportu. Jako sledovaná mezinárodní událost však EXPO Astana 2017 obecně poskytuje vhodnou příležitost ke zvýšení povědomí o ČR ve světě. Tohoto lze využít k navázání partnerské spolupráce a šíření dobrého jména ČR v nejrůznějších oblastech společenského života.

Pojetí české účasti

Dle schválené koncepce představí český pavilon na EXPO 2017 v rámci hlavní expozice „Důmyslnost řešení“, která je charakteristická pro technologie vyvíjené českými vědci i konkrétní produktové aplikace českých firem. Pavilon dále seznámí návštěvníky výstavy se zajímavými turistickými místy a jednotlivými regiony v ČR, tradiční českou kuchyní a českým pivem. Nebude chybět ani doprovodný program s ukázkami folklórního umění a soudobé české kultury. Významným cílem účasti ČR na EXPO 2017 je podpořit obchodní aktivity českých firem v Kazachstánu a okolním regionu, proto jsou v rámci doprovodného programu připravovány také odborné semináře a další akce zaměřené na oblast energetiky.

Zapojení firem a podpora exportu

Účast ČR je koncipována tak, aby v rámci pravidel výstavy maximálně podpořila aktivity firem a podnikatelů se zájmem o obchodní spolupráci s Kazachstánem a okolními zeměmi. V hlavní expozici i ostatních částech pavilonu ČR proto budou návštěvníkům představeny špičkové české technologie a produkty nejen z oblasti energetiky. V průběhu výstavy dále budou probíhat odborně zaměřené semináře, prezentace a workshopy připravené ve spolupráci s proexportními institucemi, podnikatelskými reprezentacemi, oborovými asociacemi i jednotlivými firmami. Tyto akce seznámí zahraniční podnikatele, novináře a zástupce státní správy s českými řešeními ve vybraných oblastech energetiky, kde ČR dosahuje světové úrovně. Pavilon ČR a jeho konferenční prostory budou moci využít také jednotlivé firmy či jiné subjekty k uspořádání vlastních akcí a pracovních setkání.

Užitečné odkazy a kontakty

Obecné informace o výstavě jsou uvedeny na stránkách www.expo2017astana.com.

Informace o účasti ČR a užitečné odkazy pro návštěvníky lze nalézt na webu www.astanaexpo2017.cz.

Přípravu a organizaci účasti ČR zajišťuje Kancelář komisaře zřízená v rámci agentury CzechTrade. Dle typu dotazu je možné kontaktovat její jednotlivé pracovníky:

Zájemci o partnerství, spolupráce s Kanceláří komisaře

Jan Krs
komisař
e-mail: komisar@czechtrade.cz
telefon: +420 224 855 201

Dotazy novinářů, PR aktivity

František Kočí
manažer pro PR a marketing
e-mail: frantisek.koci@czechtrade.cz
telefon: +420 224 855 189

Dotazy podnikatelů, obchodní informace o teritoriu, zapojení firem

František Masopust
koordinátor odborného programu
e-mail: frantisek.masopust@czechtrade.cz
telefon: +420 224 855 179

Jiné dotazy, praktické informace

Eva Koňaříková
asistentka
e-mail: eva.konarikova@czechtrade.cz
telefon: +420 224 855 151