EXPO 2017

Specializovaná výstava EXPO 2017 se bude konat od 10.6. – 10.9. 2017 v hlavním městě Kazachstánu – Astaně. Hlavním tématem expozice je „Energie budoucnosti“ (Future Energy) s podtématy „Snižování emisí“, „Energetická účinnost“ a „Energie pro všechny“.

Účast České republiky na této mezinárodní výstavě schválila vláda v květnu 2016.

Ústřední téma se odráží v podtitulu EXPO, kterým jsou „Způsoby řešení nejsložitějších problémů lidstva“, tedy takových problémů, které mají vliv na sociální, ekonomický a ekologicky udržitelný rozvoj a návrhů, jak je řešit.

Dílčí témata

Více informací na www.expo2017astana.com

Vstupenky

www.tickets.expo2017astana.com