Doprovodný program českého pavilonu na EXPO Astana 2017

Přesto, že tak zvané „malé EXPO“ – s ohledem na délku trvání akce a její další specifika – je svým pojetím čistě nekomerční záležitostí, všichni, kdo sem přijíždí v pozici účastníků či jako návštěvníci, mají jednoznačně na mysli právě marketingové a prodejní cíle svých společností. Stejně jako „Český pavilon“, kterým Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR představuje „chytrá“ řešení každodenních či aktuálních problémů a potřeb v oblasti energetiky, budou v dalších pavilonech zúčastněných zemí exponáty a jejich výrobci, se kterými je možné na místě se seznámit a tohoto seznámení využít k navázání dialogu o případné kooperaci v budoucnosti.

Co nabízí český pavilon našim exportérům?

Vedle exponátů, které byly zahrnuty do projektu výstavy, schváleného vládou České republiky, nabízíme českým firmám možnost využít této příležitosti k provedení odborné prezentace.

Spolu s českou restaurací je v prvním poschodí pavilonu konferenční prostor pro přibližně 60 osob s potřebným technickým zázemím.

Co je třeba udělat?

Pokud má český subjekt zájem o využití nabízených konferenčních prostor pavilonu, měl by se obrátit na organizační tým komisaře české účasti (nejlépe na mail frantisek.masopust@czechtrade.cz) s informací o tématu prezentace a dohodnout si předběžný termín akce.

Zde je nezbytné zdůraznit, že pravidla EXPO nedovolují veřejně podobné záležitosti prezentovat, a proto je nezbytné, aby si realizátor prezentace dokázal zabezpečit auditorium – tedy pozvat místní i zahraniční partnery.

Český pavilon je připraven po dohodě nabídnout konferenční prostory a pomoci s realizací prezentace (technické vybavení, malé občerstvení pro účastníky). Kromě toho je možné využít služeb české restaurace, která je součástí pavilonu. Při včasném zaregistrování si termínu akce u organizačního týmu komisaře lze případně dohodnout i některé další „benefity“, včetně úhrady části nákladů přednášejícího na semináři.

Ing. František Masopust
koordinátor speciálních programů
české účasti na EXPO Astana 2017

 

Categories: Aktuality