Domácí koncept pro téměř nulovou spotřebu

Fenix Group usiluje o revoluční způsob využívání energie. Společnost vymyslela dům na elektřinu, jehož spotřeba se blíží nule. Velká část energie se generuje díky využití solárních panelů, a to s využitím systému na uskladnění energie. Toto umožňuje zapojení samotných budov coby aktivních prvků v celkovém procesu generování energie, stávají e součástí chytré sítě. Prototyp takového domu byl postaven ve Fenixu ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým (ČVUT), vybavený byl špičkovými technologiemi. Sloužit má jako aktivní součást všeobecné sítě.

Dům současně nabízí uživatelům podpůrné služby, pomáhá vyrovnávat a srovnávat efektivitu dodávek energie. Firma představí tuto technologii a celkovou myšlenku domu zapojeného do elektrické sítě v obou těchto směrech na EXPO 2017 v Astaně, kde ukáže návštěvníkům právě model takového interaktivního energeticky-účinného domu.

Fenix vyváží své produkty do 62 zemí na celém světě. Je největším evropským výrobcem široko-spektrových sálavých topných systémů. V roce 2015, podnik dosáhl celkových tržeb ve výši přes 1,2 miliard korun. Fenix má pobočky v UK, Francii, španělsku, Norsku, na Slovenku a v České republice. Firma je připravena k průnikům na další zajímavé trhy, a to prostřednictvím akvizic.

Categories: Představujeme českou expozici