Diskuzní setkání „Ozvěny EXPO Astana“ vybídlo k ohlédnutí za první českou účastí na mezinárodní specializované výstavě

Konference – Vyhodnocení účasti ČR na EXPO ASTANA 2017

Kazachstán, lídr postsovětských ekonomik v oblasti Střední Asie, je pro české firmy nejen důležitým exportním teritoriem, ale zároveň potenciální branou pro průnik na další východní trhy včetně Ruska a Číny. Shodli se na tom účastníci diskuzního setkání, jež hodnotilo českou účast na nedávno zakončené Mezinárodní specializované výstavě EXPO 2017 Astana.

ČR se do výstavy zapojila jako jedna ze 115 účastnických zemí. Svou účastí cílila především na podporu aktivit exportérů a posílení spolupráce s Kazachstánem a dalšími partnery z regionu. O výsledcích české mise přišli ve čtvrtek 5. října diskutovat do pražského hotelu Boscolo ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, komisař české účasti Jan Krs, velvyslanec Kazachstánu Seržan Abdykarimov, představitelé podnikatelských reprezentací a další hosté, kteří byli s účastí ČR na EXPO v Astaně spojeni. Diskuze na téma „Ozvěny EXPO Astana“ se uskutečnila před stočlenným publikem tvořeným převážně podnikateli a zástupci firem.

Letošní EXPO zaměřené na otázku „Energie budoucnosti“ s sebou přineslo hned několik významných prvenství. Bylo to historicky první EXPO, které se konalo v prostoru bývalého Sovětského svazu. Pro ČR se jednalo o premiérovou účast na malém, tzv. specializovaném EXPO a s ohledem na zaměření výstavy byla také poprvé svěřena role gestora české účasti MPO.

Konference – Vyhodnocení účasti ČR na EXPO ASTANA 2017

„Příprava naší účasti probíhala za obtížných podmínek. MPO muselo celý proces zvládnout ve velmi omezeném čase a bez jakýchkoliv předchozích zkušeností s tímto typem výstav. Letošní EXPO se navíc konalo ve vzdáleném a specifickém teritoriu. Jsem proto rád, že jsme dokázali otevřít český pavilon včas a zajistit v něm kvalitní prezentaci. Myslím, že svěřený úkol splnil náš rezort na výbornou,“ konstatoval ministr Jiří Havlíček s odkazem na získané bronzové ocenění za zpracování tématu výstavy, vysokou návštěvnost českého pavilonu, která v průběhu závěrečného dne překonala hranici půl milionu, a v neposlední řadě praktické efekty české účasti na poli byznysu.

„Je velmi dobře, že jsme na EXPO v Kazachstánu vůbec byli přítomni. Toto je nutné neustále zdůrazňovat. Jsme exportně orientovanou zemí a neustále skloňujeme, že musíme podporovat nové technologie a přidanou hodnotu. Kde jinde bychom měli dělat přidanou hodnotu než právě na produktech, jako jsou ty z oblasti energetiky? Z tohoto úhlu pohledu bylo nezbytné, abychom se letošního EXPO zúčastnili,“ připomněl důležitost výstavy, která za tři měsíce přivítala téměř čtyři miliony návštěvníků, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček.

AMSP ČR se společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Komorou pro hospodářské styky se SNS podílela na zajištění odborného doprovodného programu české účasti. Ten zahrnoval, mimo jiné, tři početné podnikatelské mise, z nichž dvě do Kazachstánu vedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček a jednu hned na zahájení výstavy prezident Miloš Zeman, který se díky protokolárnímu pořadí stal prvním zahraničním návštěvníkem celé výstavy.

Konference – Vyhodnocení účasti ČR na EXPO ASTANA 2017

Významný moment pro obchodně-ekonomickou spolupráci přinesl zájem, jenž projevila kazachstánská vláda Týkal se dvou technologiích vystavených v českém pavilonu – továrnu založenou na principu získávání energie ekologickým rozkladem odpadu HEDVIGA GROUP a rychlodobíjecí elektrobus ŠKODA ELECTRIC. „S ohledem na praktické nastavení našich cílů považuji za největší úspěch české účasti právě to, že si kazachstánští partneři vybrali dva naše projekty, které chtějí dále rozpracovat a využít při rozvoji energetického sektoru a infrastruktury Kazachstánu. Každý takový úspěch otevírá dveře i dalším českým firmám. Během EXPO jsme navíc zorganizovali odborné konference a podnikatelská fóra, díky nimž se podařilo navázat kontakty už přímo na pracovní úrovni mezi podnikateli na obou stranách,“ uvedl během diskuzního setkání ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Projekt společnosti HEDVIGA GROUP, jejíž technologie zaujala kazachstánské odborníky, je výmluvným důkazem toho, že výsledky české účasti na EXPO nekončí v abstraktní rovině. „Když jsme obdrželi informaci, že si naši technologii vybrala pro realizaci kazachstánská vláda, očekávali jsme zdlouhavý úřednický dialog. K našemu velkému překvapení ale navštívila naše výzkumné centrum v Bludovicích u Nového Jičína už začátkem září delegace kazachstánského Ministerstva energetiky. V tuto chvíli již máme k dispozici dopis, který potvrzuje naše zařízení jako certifikovanou technologii vhodnou pro použití v Kazachstánu,“ popsala zkušenost společnosti HEDVIGA GROUP ředitelka pro výzkum a vývoj Monika Pullmanová.

Konference – Vyhodnocení účasti ČR na EXPO ASTANA 2017

Diskutující se shodli, že samotnou účast ČR na EXPO 2017 v Astaně nelze vnímat jako konečný cíl, ale spíše jako jeden ze zásadních momentů v rámci dlouhodobého úsilí o průnik českých firem do Kazachstánu a regionu Střední Asie. „Naše kvalitní účast a vysoká úroveň představitelů ČR, kteří EXPO navštívili, to jsou skutečnosti, které nám otevřely dveře. Nebo přesněji řečeno promazaly zámky a panty dveří, aby se daly otevírat více a snadněji, protože dveře jsme už otevřené měli. Nyní je pouze na nás, co dokážeme,“ vysvětlil výkonný ředitel Komory pro hospodářské styky se SNS František Masopust, proč je nezbytné navázat na účast na letošním EXPO v Astaně dalšími podnikatelskými aktivitami.

„V návaznosti na jednání ministra Jiřího Havlíčka s ministrem energetiky Kazachstánu Bozumbajevem jsme se na kazachstánské Ministerstvo energetiky již obrátili s podněty a návrhy, jež jsme předložili z hlediska prezentace a podpory českých firem a českého exportu. Chystáme se dále oficiální cestou poslat podklady a dokumenty, které podpoří zájmy českých firem, jež se EXPO zúčastnily a dosáhly konkrétních výstupů,“ naznačil, jak plánuje na EXPO navázat Svaz průmyslu a obchodu ČR, viceprezident František Chaloupecký.

„Za stěžejní platformu pro další vzájemnou spolupráci považuji Česko-kazachstánskou mezivládní komisi. Účast ČR na EXPO dala jejímu fungování důležitý impuls, podařilo se obnovit činnost Pracovní skupiny pro energetiku a bylo dojednáno založení Pracovní skupiny pro průmysl. Toto jsou dvě klíčové oblasti, kde můžeme dlouhodobě podporovat zájmy našich exportérů,“ shrnul ministr Jiří Havlíček. Významnou roli má také činnost Zastupitelského úřadu ČR v Astaně a Zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty. Obě instituce dlouhodobě podporují aktivity českých firem a pomáhají v Kazachstánu budovat image ČR jako technologicky vyspělé země.

 

Categories: Aktuality