Další významný host v českém pavilonu

Na pozvání vedení české účasti na EXPO ASTANA 2017 navštívil Pavilon České republiky Ajan Ajdarovič Erenov, předseda představenstva Komory pro zahraniční obchod Kazachstánu.

V doprovodu Františka Masopusta se seznámil s vystavenými exponáty. V komentáři ocenil skutečnost, že Česká republika pojala svoji účast odborně, což jistě bude zajímavé pro kazachstánské i zahraniční specialisty v oblasti energetiky.

V průběhu návštěvy pozdravil předsedu Erenova komisař české účasti na EXPO ASTANA 2017 pan Jan Krs. V rámci rozhovoru kazachstánský host konstatoval, že pokládá český pavilon za jeden z nejlepších z pohledu zaměření výstavy, jejímž nosným tématem je „Energie budoucnosti“.

 

Categories: Aktuality