Kde najdete Český pavilon

Umístění českého pavilonu

Umístění českého pavilonu

Půdorys zvýšeného mezaninu expoziční části pavilonu

Půdorys 2 patra pavilonu

Vizualizace vstupu do pavilonu