Velvyslanec Abdykarimov: Český pavilon bude trhákem

Serzhan Abdykarimov, velvyslanec Republiky Kazachstán v ČR a SR. Foto: Alexej Norkin

Název výstavy EXPO 2017 v Astaně Energie budoucnosti odráží zřejmě nejaktuálnější problém pro lidstvo, spojený s racionálním využíváním a rozvojem energetických zdrojů. Vyřešení tohoto problému se pak stává strategickým cílem pro celou řadu zemí.

Na ploše 174 hektarů představí své expozice 115 zemí světa a 22 mezinárodních organizací. Očekává se, že během tří měsíců si výstavu prohlédne až pět milionů návštěvníků.

Tato rozsáhlá akce poslouží jakožto platforma pro diskuzi a inovování světové energetiky, podpoří rozvoj a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie, umožní také ve velkém stylu představit v Astaně přední světové technologie a know-how.

Právě tím je vyvoláno přání Kazachstánu pozvat mezinárodní společenství ke společnému hledání nových řešení v rámci snah o zajištění bezpečného a ekologicky nezávadného životního prostředí.

Pro Kazachstán jsou velice důležité zkušenosti českých společností s takovými oblastmi, jako je úspora energií, energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů či rozvoj energetických technologií.

Víme, že české společnosti z celé řady sektorů, ať už působí v oblasti čisté energie, „zeleného“ stavebnictví, telekomunikací, ekologicky udržitelného chemického průmyslu, logistických systémů s nulovými emisemi oxidu uhličitého či se zaobírají výrobou minielektráren, elektrických automobilů a dopravních prostředků s palivovými články atd., pracují na vývoji celého komplexu nových technologií, služeb a produktů, které by mohly být úspěšně uplatněny v naší zemi.

Jsem přesvědčen, že český pavilon bude patřit mezi nejvíce navštěvované objekty v rámci výstavy, a to i z toho důvodu, že zde bude představena tradiční česká kuchyně a pivo.

S cílem vytvořit vhodné podmínky pro pobyt zahraničních turistů v Kazachstánu bylo od 1. ledna 2017 umožněno občanům členských zemí OECD včetně České republiky přicestovat do Kazachstánu bez povinnosti vyřizovat si vstupní vízum, a to až na 30 kalendářních dní. To proto, aby zahraniční hosté mohli spojit svůj pobyt v naší zemi právě s návštěvou výstavy EXPO.

Na turisty čekají zajímavé trasy, které představí hostům historické a přírodní památky Kazachstánu. Jejich prohlídky bude možné spojit také s návštěvou výstavy EXPO 2017.

Krom toho výstava nabídne bohatý a zajímavý kulturní program, s nímž je možné se obeznámit na internetové stránce www.expo2017culture.kz.

Serzhan Abdykarimov, velvyslanec Republiky Kazachstán v České republice a Slovenské republice

Psáno pro magazín E15

Categories: Aktuality