Český národní den na EXPO Astana 2017 měl obrovský ohlas

V sobotu 15. července se od devíti hodin ráno prostory mezinárodní světové výstavy EXPO 2017 rozléhala česká dechovka a zněly typické zvuky dudáckých písniček. To byla příprava a pozvánka na zahájení Českého národního dne na výstavě.

Úderem desáté hodiny do areálu dorazila česká oficiální delegace v čele s předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milanem Štěchem, místopředsedou Poslanecké sněmovny P ČR Vojtěchem Filipem a velvyslankyní ČR v Kazachstánu Eliškou Žigovou. České představitele doprovázel předseda Senátu Republiky Kazachstán pan Kasim-Žormat Tokajev a další významní představitelé.

Po státních hymnách obou zemí ve svých projevech oba nejvyšší představitelé zdůraznili význam dobrých vzájemných vztahů a vyjádřili naději, že tyto vztahy budou nadále podporovány intenzívním rozvojem obchodně ekonomické spolupráce.

V kulturní části oficiálního zahájení Českého dne následně vystoupila cimbálová hudba s folklorními tanečníky, dechovkou z jižní Moravy a dudácká dvojice za Strakonic. Tato část pořadu měla u publika natolik mimořádný ohlas, že organizátoři výstavy EXPO 2017 požádali český pavilon o další přídavné vystoupení umělců v odpoledních hodinách. Také zde se vystoupení dočkalo mimořádně vřelého přijetí a standing ovation publika. Organizátoři EXPO, stejně jako řada komisařů národních pavilonů označili český národní den za nejlepší z doposud realizovaných.

Zápisy všech významných hostů v pamětní knize českého pavilonu oceňují jeho úroveň a chválí práci všech, kdo se na přípravě a realizaci české reprezentace na EXPO Astana 2017 podílejí.

Ve stejném duchu se vyjádřil předseda Senátu Parlamentu ČR pan Milan Štěch i při podvečerním setkání s představiteli českých firem, přítomných na výstavě.

 

 

Categories: Aktuality