Bärtl: Kazaši si na EXPO vybrali pro rozvoj země české technologie

Malé EXPO je vždy specializovanou a úzce zaměřenou výstavou. Pro země, které se rozhodují o případné účasti, je klíčové tematické zaměření a také hostitelské teritorium. EXPO 2017 v Astaně se zaměřením na „Energii budoucnosti“ je pro ČR lákavé z obou hledisek.

Česko se proto letos vůbec poprvé rozhodlo světové výstavy, označované jako „malé EXPO“, zúčastnit. Pro tuzemské firmy je energetika mimořádně zajímavým oborem.

Přítomnost České republiky na výstavě v Kazachstánu není pouze symbolická. Český národní pavilon je jedním z mála, který se věrně drží zadání a zároveň dává možnost inovativně prezentovat české výrobky a technologie.

Jedná se o první EXPO, kde je gestorem účasti nikoli Ministerstvo zahraničních věcí ČR (jak je u velkých výstav EXPO obvyklé), nýbrž Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) s podporou agentury CzechTrade.

Důvodem je mimo jiné právě zaměření na energetiku, jenž je agendou MPO. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl poskytl Euro TV rozhovor (video níže), v němž přiblížil úspěchy i výhody, plynoucí z české účasti na expozici v kazašské metropoli.

Malé EXPO láká stejně jako velká

Jeho slova dokazují, že jsou velké i malé světové expozice EXPO pro vystavovatele zhruba stejným lákadlem. „Podíváme-li se na počet účastnických zemí, zjistíme, že EXPO v Astaně se účastní 115 států a 22 mezinárodních organizací. Na poslední světové, tj. „velké“ výstavě EXPO v Miláně přitom bylo zastoupeno okolo 135 účastnických zemí a tři mezinárodní organizace,“ řekl Euro TV Bärtl.

„Nejmarkantnějším rozdílem mezi oběma formáty je tak spíše délka trvání, která v případě „velké“ výstavy činí šest a v případě specializované tj. „malé“ výstavy tři měsíce,“ připomněl náměstek.

Do Astany přijela postupně celá řada českých delegací. V čele té první byl prezident Miloš Zeman, další vedl například ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Nedávno se z hlavního města Kazachstánu vrátil i Vladimír Bärtl. „Moje role byla trochu odlišná. Nebyl jsem doprovázen podnikatelskou delegací. Vzhledem k tomu, že mnou řízená sekce měla na starosti přípravu účasti na EXPO, mým cílem bylo podívat se na to, jak se fyzicky národní pavilon povedl a srovnat ho s ostatními pavilony,“ prozradil.

Bärtl také bilaterálně jednal s ředitelem odboru EXPO Iljou Urazakovem a komisařem výstavy a zároveň náměstkem ministra zahraničních věcí Kazachstánu Rapilem Žošybajevem.

„Jednání byla mimo jiné zacílena na to, abychom mohli samotnou naši účast posunout ke spolupráci po skončení EXPO. Abychom se mohli bavit o konkrétních možnostech pro spolupráci v oboru energetiky i v rámci jiných projektů,“ sdělil.

Kazaši si vybrali dvě české technologie

„Měl jsem šanci si prohlédnout dvě desítky jiných pavilonů a musím říci, že jsem odjížděl velice spokojen. V rámci rozpočtu, který jsme měli, a vzhledem k poměrně omezenému času na přípravu, se nám podařil skutečně nadstandardní výsledek. Velmi úspěšně jsme se drželi zadaného tématu, využili jsme bezezbytku prostor, které tam máme. Ve spolupráci s agenturou CzechTourism prezentujeme také naše regiony a obecně Českou republiku jako turistickou destinaci,“ pochválil českou účast náměstek ministra.

„Je pro nás důležité, že technologický i vědecko-technický potenciál, který máme v oblasti energetiky, jsme mohli prezentovat prostřednictvím deseti základních exponátů, které jsou v rámci výstavy velice oceňované, a dalších deseti interaktivních prvků, jež jsou zapůjčeny z Techmánie,“ doplnil. Česko v Kazachstánu představuje konkrétní technologie, které vedou ke spolupráci s konkrétními firmami.

Podle Bärtla se mnoho pavilonů účastnických zemí, které evidentně investovaly větší částky než Češi, zaměřilo na „audiovizuální prezentaci svých myšlenek a potenciál prezentace technologií a inovací vůbec nevyužily.“

„Kazašští organizátoři si toho přitom velmi všímají. Již dnes vybírají do budoucna technologie, které bude moci republika využít. Není tajemstvím, že jsme již obdrželi dopis od ministerstva energetiky Kazachstánu, ve kterém nás informovali o tom, že dvě z českých technologií, prezentovaných v našem pavilonu, byly vybrány k tomu, aby pomohly k dalšímu rozvoji této země,“ prozradil v rozhovoru náměstek.

Konkrétně jde o technologii termického zpracování odpadů od akciové společnosti Hedviga Group a elektrobus od firmy Škoda Electric. První zmíněná technologie má podle zástupce MPO skvělou referenci v Londýně, je revoluční a právem zaujala tamní organizátory a ministerstvo energetiky.

Druhá technologie je zajímavá už proto, že je Astana vystavěna na píscích a obtížně by se zde budovalo metro. V plánech vedení hlavního města je proto výstavba nadzemního metra se stanicemi, které jsou od sebe velmi vzdálené. I proto by se zde technologie elektrobusu s možností dobíjení v každé stanici mohla úspěšně uplatnit.

„Kazachstán si stanovil ambiciózní cíl dostat se do roku 2050 mezi třicet nejvyspělejších zemí světa. Výstava EXPO by se měla stát určitým „výkopem“ tímto směrem. Rozhodnutí o jejím uspořádání mělo Kazachstánu umožnit využít nejmodernější technologie a inovace jakožto katalyzátoru a naložit s výstavou jako se zdrojem, z něhož bude moci země čerpat při svém dalším rozvoji,“ doplnil Bärtl.

Autor: Anna Uljačenková

Zdroj: www.businessinfo.cz

 

Categories: Aktuality